Hands on Art (แฮนด์ออนอาร์ต) เป็นสถาบันฝึกทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (Executive Functions หรือ EF) โดยใช้ศิลปะการปั้น การวาด งานประดิษฐ์ เป็นเครื่องมือในการพัฒนา

Executive Functions คือความสามารถของสมองและจิตใจที่ใช้ในการควบคุมความคิด อารมณ์ และการกระทำเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย ดังนั้นเด็กที่มี EF ดี จึงมีแนวโน้มที่จะพิชิตเป้าหมายและประสบความสำเร็จได้มากกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการฝึก EFHands on Art เล็งเห็นความสำคัญของการฝึก EF ในเด็ก เราจึงออกแบบหลักสูตร Hands on Art Promote EF สำหรับเด็ก 3-8 ปีโดยเฉพาะ โดยมีครูผู้แนะนำ หรือ Facilitator ที่ผ่านการอบรมการใช้กระบวนการทางศิลปะเพื่อพัฒนา EF คอยสร้างสิ่งแวดล้อมและกระตุ้นให้เด็กพัฒนา EF ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แฮนด์ออนอาร์ตได้รับรางวัล THAILAND FRANCHISE STANDARD 2017 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ยิ่งเป็นการตอกย้ำการพัฒนาคุณภาพของแบรนด์การศึกษาไทย ให้มีมาตรฐานสากลเทียบเท่าแบรนด์การศึกษาจากต่างประเทศ     

  • ตัวอย่าง หลักสูตรวาดฝัน

  • ตัวอย่าง หลักสูตรวาดฝัน

  • หลักสูตรวาดฝัน

  • Creative Art

  • ตัวอย่าง หลักสูตรปั้นดาว

  • ตัวอย่าง หลักสูตรปั้นดาว

  • ตัวอย่าง หลักสูตรปั้นดาว

  • ตัวอย่าง หลักสูตรปั้นดาว

Visitors: 44,752