หลักสูตรสำหรับเด็ก

 • จดจ่อใส่ใจ(Focus)

  เราจัดสถานที่ให้เอื้ออำนวยในการเรียนรู้ของเด็กๆ ทำให้มีสมาธิจดจ่อในการทำงาน
 • ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)

  เรามีครูโค้ชคอยให้กำลังใจ ให้ความรักและลดสิ่งเร้าที่กระตุ้นอารมณ์
 • มุ่งเป้าหมาย(Goal-Directed Persistence)

  เราจะให้เป้าหมายใหม่ทุกครั้งจากง่ายไปยาก เด็กๆจะค่อยๆสะสมความสำเร็จ ความรู้สึกว่าสามารถพิชิตเป้าหมายได้ด้วยตนเอง
 • วางแผน จัดระบบ(Planning&Organizing)

  เราออกแบบงานให้มีลำดับขั้นตอนที่เด็กๆเข้าใจง่าย เราให้เด็กได้วางแผนและดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ทุกชิ้นงาน
 • ติดตามประเมินตนเอง(Self-Monitoring)

  เราจะใช้การถามเพื่อให้เด็กได้ประเมินตนเองและประเมินการทำงานทุกครั้งที่ทำงานเสร็จ
 • ริเริ่ม ลงมือทำ(Initiating)

  เด็กจะได้ความรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆที่ท้าทายในงานทุกชิ้น และไม่กลัวที่จะริเริ่มและลงมือทำ
 • ยั้งคิดไตร่ตรอง(Inhibitory Control)

  ทุกครั้งที่ทำสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆเด็กๆจะนึกทบทวนและรู้จักถามหรือขอความเห็นจากครูโค้ชเสมอ
 • ยืดหยุ่นความคิด(Cognitive Flexibility)

  เมื่อเจออุปสรรคในขณะทำงาน เด็กจะรู้จักปรับเปลี่ยนวิธีเพื่อหาทางออกจากอุปสรรคเหล่านั้นเพื่อทำงานให้สำเร็จ
 • ความจำเพื่อใช้งาน(Working Memory)

  เราให้ประสบการณ์ใหม่ๆผ่านการให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตนเองจนเกิดความชำนาญ เด็กจะได้วิธีการในแบบของตนเองในการทำงานครั้งต่อๆไป
 • ทำงานด้วยตนเอง(ครูโค้ชจะไม่ช่วยทำแต่จะส่งเสริมให้เด็กทำเอง)

  เป็น1ใน3ของเป้าหมายในการสอนของครูโค้ช เพื่อให้เด็กมีความรู้สึกภาคภูมิใจกับผลงานที่ทำเองกับมือ
 • ทำงานเสร็จตามเวลาที่กำหนด

  เป็น1ใน3ของเป้าหมายในการสอนของครูโค้ช เพื่อให้เด็กได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมของการฝึกจนครบเวลา
 • ทำงานจนเสร็จ

  เป็น1ใน3ของเป้าหมายในการสอนของครูโค้ช เพื่อให้เด็กได้ชิ้นงานที่สำเร็จกลับบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ได้ชื่นชม
Visitors: 50,267