แฟรนไชส์หลักสูตรสำหรับเด็ก

                                                                                                          สนใจแฟรนไชส์ ต้องการข้อมูลเพิ่ม 

คำถามที่พบบ่อย


Q1: ถ้าไม่เคยเป็นครูและไม่มีลูก  จะเปิดสาขาแฟรนไชส์ไม่ได้หรือคะ เพราะอะไร?

A1: "มีความเป็นครู" หมายถึง มีความเป็นผู้ให้ มีความเมตตา ชอบช่วยเหลือด้วยใจบริสุทธิ์  "เป็นพ่อแม่ที่มีลูก" หมายถึง รักเด็ก เคยดูแลเด็ก มีความสุขในการทำงานกับเด็ก แม้ท่านไม่เคยเรียนครูและไม่เคยประกอบอาชีพครูรวมทั้งไม่มีลูก แต่ท่านมั่นใจว่าท่านอยู่ในคำจำกัดความของ "มีความเป็นครู" และ"เป็นพ่อแม่ที่มีลูก" แล้ว ท่านก็อยู่ในองค์ประกอบและเปิดสาขาได้ค่ะ           

Q2: ต้องอยู่ในห้างเท่านั้นหรือเปล่า เปิดที่บ้านได้ไหม?

A2: แต่ละพื้นที่ แต่ละทำเล แต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกันในหลายบริบท ซึ่งสามารถเป็นไปได้ทั้งทำเลในห้างหรือเปิดที่บ้าน ทางเราจะช่วยท่านประเมินความเป็นไปได้ของพื้นที่ที่ท่านมีตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างตรงไปตรงมาและตามความเป็นจริง 

Q3: กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ Hands on EF Training คือใคร?

A3: ครอบครัวชนชั้นกลางอายุระหว่าง 25-45 ปี ที่มีบุตรหลานอายุ 2 ขวบครึ่งถึง 8 ปี เป็นคนสนใจข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยทั้งในกรุงเทพ ฯ และต่างจังหวัด 

Q4: ครูผู้สอนต้องจบศิลปะด้วยไหม  ทางสำนักงานใหญ่ช่วยจัดหาครูให้สาขาด้วยหรือเปล่า?

A4: เราไม่ได้สอนศิลปะดังนั้นครูผู้สอนไม่จำเป็นต้องจบศิลปะ จะจบสาขาอะไรก็ได้ ขอเพียงมีความเป็นครูและชอบทำงานกับเด็ก ทางสำนักงานใหญ่จะต้องอบรมครูทุกคนให้มี EF ดีก่อนสอนเด็กอยู่แล้ว  เราจะช่วยจัดหาครูให้สาขาได้ถ้าสาขาต้องการ

Q5: กี่ปีจึงจะคืนทุน?

A5: จากสัญญาแฟรนไชส์ให้ระยะเวลา 3 ปี ประมาณ 1 ปีครึ่ง - 2 ปี สามารถคืนทุนได้โดยระยะเวลาที่เหลือจะเป็นกำไร  ซึ่งปัจจัยของการลงทุนเริ่มแรก การบริหารจัดการภายในและสภาพเศรษฐกิจก็มีผลต่อระยะเวลาคืนทุนด้วย

Q6: เป็นแฟรนไชส์อันดับ 1 ด้านไหน การแข่งขันสูงไหม?

A6: เราเป็นแฟรนไชส์ไทยแฟรนไชส์แรกที่ฝึกทักษะสมอง EF ปัจจุบันยังไม่มีแฟรนไชส์ที่ทำเรื่องนี้โดยตรงเหมือนเรา ดังนั้นเรายังไม่มีคู่แข่งเรื่อง EF ตรงๆ แต่อาจจะมีสินค้าทดแทนอื่นๆ ในแวดวงธุรกิจการศึกษา เช่น สถาบันกวดวิชา สอนศิลปะหรือสถาบันเสริมทักษะ  

Q7: การตกแต่งสาขามีแบบมาตรฐานในการตกแต่งหรือเปล่า?

A7: เราให้อิสระในการออกแบบตกแต่งให้สวยงามตามความนิยมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย แต่เราจะเน้นความปลอดภัย ความเหมาะสมกับเด็กเล็ก เรื่องขนาดของโต๊ะ-เก้าอี้ และการตกแต่งเพื่อเอื้ออำนวยให้ครูทำบทบาท Facilitator ได้ง่าย เราจะเตือนท่านเสมอในเรื่องงบประมาณการลงทุนที่จะมีผลต่อระยะเวลาคืนทุน

Q8: การอบรมใช้เวลานานกี่วัน?

A8: การอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติทั้งหมด 7 วัน ฝึกสอนกับสถานการณ์จริงอีก 2 วัน รวม 9 วัน โดยจุดประสงค์หลักในการอบรมเพื่อให้ครูผู้สอนรู้จักและเข้าใจ EF ด้วยตนเองและสามารถฝึกตนเองให้มี EF ดีได้ก่อนจะฝึกทักษะเด็ก

Q9: เมื่อเซ็นสัญญาแล้วจะใช้เวลานานเท่าไหร่จึงเปิดกิจการได้?

A9: ประมาณ 2 เดือนขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการออกแบบและตกแต่งของสาขา

Q10: มีค่ารายเดือนหรือ Loyalty Fee หรือเปล่า การต่อสัญญาหลัง 3 ปีเป็นอย่างไร?

A10: เราไม่มีค่ารายเดือน เราจะต่อสัญญาหลัง 3 ปีให้ในสาขาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานแฟรนไชส์ของเรา โดยเรานำมาตรฐาน TQFM ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มาเป็นต้นแบบ มีค่าต่อสัญญาปีละ 5,000 บาท หรือ 3 ปี 12,000 บาท

Visitors: 49,211