หลักสูตรฝึกทักษะสมองEFสำหรับเด็ก3-8ปี

1.  Hands on EF Training
หลักสูตรฝึกทักษะสมองEFสำหรับเด็ก3-8ปี

      หลักสูตรแฮนด์ออนอีเอฟเทรนนิ่งนี้ไม่ใช่หลักสูตรเพื่อสอนศิลปะ!
 
เราเพียงใช้ศิลปะเป็นกระบวนการให้เด็ก3-8ปีทำได้ง่ายเท่านั้น
      เราเตรียมสถานที่และฝึกครูที่เป็นโค้ชEFเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการ 
      การฝึกEFที่ดีจะได้ผลจากการฝึกทักษะ ไม่ใช่การสอนให้ความรู้
เด็กต้องทำด้วยตนเองจึงจะได้กับตนเอง
เราแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตรคือ "วาดฝันและปั้นดาว"
เรามีหลักสูตรทั้งแบบที่เรียนตามหลักสูตรและแบบที่ให้เลือกเองได้อีกด้วย
Hands on EF Training เป็นแฟรนไชส์อันดับ1ด้านEFและได้รับรางวัล THAILAND FRANCHISE STANDARD 2017

 
                                                                                    ติดต่อสอบถามโทร 065-5046299 

           FB : @handsonEFtrainingfranchise

 

 • สาขา ถลางภูเก็ต

 • สาขา ถลางภูเก็ต

 • สาขา ถลางภูเก็ต

 • สาขา ถลางภูเก็ต

 • สาขา ไลมไลท์อเวนิลภูเก็ต

 • สาขา ไลมไลท์อเวนิลภูเก็ต

 • สาขา ไลมไลท์อเวนิลภูเก็ต

 • สาขา ไลมไลท์อเวนิลภูเก็ต

 • สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต

 • สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต

 • สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต

 • สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต

                                                                               ติดต่อสอบถามโทร 065-5046299 
                                                                             FB : @handsonEFtrainingfranchise

Visitors: 46,736