ฝึกEFด้วยวินัยเชิงบวก

เทคนิคในการฝึกการคิดเชิงบริหาร(EF)สำหรับเด็ก

 ด้วยการฝึกวินัยเชิงบวก 

                                 

ขอบคุณข้อมูลดีๆจากSOOK PUBLISHINGและ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 

Visitors: 57,204