นอนพอช่วยพัฒนาEFอย่างไร

นอนพอช่วยพัฒนาEFอย่างไร

การนอนหลับเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นต่อการพัฒนาทักษะ EF ไม่แพ้กิจกรรมอื่นๆ  

ทารกต้องนอนให้ได้ว้นละ 13 – 14 ชั่วโมง เด็กวัย 3 – 4 ปี ขึ้นไป ต้องนอนไม่น้อยกว่า 10 – 12 ชั่วโมง และต้องนอนยาว ๆ ในเวลากลางคืน เพราะเป็นช่วงเวลาที่สมองส่วนหน้าของเด็กเติบโต เส้นใยประสาทในสมองเด็กจะเชื่อมต่อกัน และทำให้สมองทั้งสองซีกทำงานประสานกันแข็งแรงขึ้น ส่งผลต่อพัฒนาการ และการจัดระบบความคิดในสมองของเด็ก

ขอขอบคุณสาระความรู้เรื่อง "กิน กอด เล่น เล่า ทำงานบ้าน : ทักษะเพื่อพัฒนา EF ทางรอดของเด็กไทยสู่ศตวรรษที่21" จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Visitors: 54,346
var rshop_cart_configs = { "public_token": "20677144d048ece7cc666a0200cb4dc0", "locale": "th", "primary_main_color": "#fab9dd", "primary_sub_color": "#422542", "secondary_main_color": "#6ce5f0", "secondary_sub_color": "#646570", "link_color": "#596469", "member": "0", "member_id": "0", "gclid": "", "global_font": "Kanit", "open_modal": "0", "server_env": "production", //staging,production "multi_language_id": "", "omise": { "order_status": "", "order_id": "", "error_code": "" }, "load": 0 };