ชวนลูกเล่นอย่างไรให้ได้ทักษะEF

เทคนิคพ่อแม่...ชวนลูกเล่นอย่างไรให้ได้EF

ของเล่นธรรมดาๆของลูกก็สามารถช่วยฝึกทักษะEFได้ ถ้าพ่อแม่รู้ 4 เทคนิค ดังนี้

1. ชวนเล่นสนุกอย่างมีเป้าหมาย มีกติกา มีเวลากำหนด
2. ชวนคิดชวนคุยชวนทำข้อตกลง ไม่ต้องสั่งไม่ต้องดุไม่ต้องบังคับ ทำได้ทำดีมีรางวัลด้วย
3. รู้จักชมเชยลูกที่พฤติกรรมดี ตัวอย่างเช่น "ลูกแม่มีความอดทนทำจนเสร็จ เยี่ยมมากๆค่ะ"
4. เปิดโอกาสให้ลูกเล่าประสบการณ์ว่าทำอย่างไรจนเสร็จ
 
ง่ายๆแค่นี้..ลองชวนลูกดูนะคะ
 
Visitors: 54,346
var rshop_cart_configs = { "public_token": "20677144d048ece7cc666a0200cb4dc0", "locale": "th", "primary_main_color": "#fab9dd", "primary_sub_color": "#422542", "secondary_main_color": "#6ce5f0", "secondary_sub_color": "#646570", "link_color": "#596469", "member": "0", "member_id": "0", "gclid": "", "global_font": "Kanit", "open_modal": "0", "server_env": "production", //staging,production "multi_language_id": "", "omise": { "order_status": "", "order_id": "", "error_code": "" }, "load": 0 };