ชวนลูกเล่นอย่างไรให้ได้ทักษะEF

เทคนิคพ่อแม่...ชวนลูกเล่นอย่างไรให้ได้EF

ของเล่นธรรมดาๆของลูกก็สามารถช่วยฝึกทักษะEFได้ ถ้าพ่อแม่รู้ 4 เทคนิค ดังนี้

1. ชวนเล่นสนุกอย่างมีเป้าหมาย มีกติกา มีเวลากำหนด
2. ชวนคิดชวนคุยชวนทำข้อตกลง ไม่ต้องสั่งไม่ต้องดุไม่ต้องบังคับ ทำได้ทำดีมีรางวัลด้วย
3. รู้จักชมเชยลูกที่พฤติกรรมดี ตัวอย่างเช่น "ลูกแม่มีความอดทนทำจนเสร็จ เยี่ยมมากๆค่ะ"
4. เปิดโอกาสให้ลูกเล่าประสบการณ์ว่าทำอย่างไรจนเสร็จ
 
ง่ายๆแค่นี้..ลองชวนลูกดูนะคะ
 
Visitors: 57,203