อดเปรี้ยวไว้กินหวาน

"อดเปรี้ยวไว้กินหวาน" 

คำโบราณว่าไว้! คือ การอดทน อดกลั้นและรอคอยเพื่อบางสิ่งบางอย่างได้ เรียกว่าเป็นการประวิงเวลามีความสุขได้ และขณะที่ต้องประวิงเวลา ก็ต้องใช้ทักษะEFอื่นๆด้วย ตัวอย่างเช่น..

-EFด้านประเมินตนเอง..ทำอย่างไรจึงจะอดทนรอคอยได้

-EFด้านการควบคุมอารมณ์..ไม่ให้มากเกินจนกระทบคนอื่น

-EFด้านยืดหยุ่นความคิด..ถ้ายังต้องใช้เวลารอคอยเพื่อสิ่งทีดีกว่าแล้ว ตอนนี้จะทำอะไรทดแทนหรือทำประโยชน์อื่นๆไปก่อน

-EFด้านยั้งคิดไตร่ตรอง..ใช้เวลาคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบ จัดอันดับความสำคัญและความจำเป็น เรื่องสำคัญต่อชีวิตต้องจัดอันดับไว้แรกๆ เสมอ

-EFด้านพากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย แม้ต้องประวิงเวลาไปบ้างแต่ก็ยังมุ่งมั่นและไม่เปลี่ยนเป้าหมาย

ตัวอย่างของผู้ที่บกพร่อง "อดเปรี้ยวไว้กินหวาน" ที่พบบ่อยและเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปีก็คือ คุณแม่วัยใสที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียน นั่นเอง ดังนั้นเด็กที่สามารถอดเปรี้ยวไว้กินหวานได้ จึงเท่ากับมีการควบคุมตนเองที่ดีและมีEFดีด้วย

Visitors: 57,203