การฝึกกล้ามเนื้อมือไม่ใช่การฝึกEF

Hands -eye coordination 
เป็นการทำงานประสานกันระหว่างกล้ามเนื้อนิ้วมือและประสาทสมผัสทั้ง5คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ  แต่การฝึก
กล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงใช้ได้แคล่วคล่อง ว่องไว หนักมือได้ เบามือได้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญของการฝึกEF9ด้านต่อไป
 
*ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ"สร้างเด็กภูมิดีด้วยEF"
Visitors: 57,203