น้องอายุยังไม่ถึง2ขวบ จะพามาฝึกEFที่สถาบันได้หรือยัง?

Q : "น้องอายุยังไม่ถึง2ขวบ จะเริ่มฝึกEFได้หรือยังคะ"

A : ครูต้นขอใช้ภาพ บันได7ขั้นสู่ศตวรรษที่21 ของนายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ จากหนังสือ "สร้างเด็กภูมิดีด้วยEF"

      1ปี-2ปี เป็นวัยที่เด็กยังพึ่งพาการเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดจากพ่อแม่ เป็นช่วงสร้างความไว้วางใจ ความรัก มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ มีความผูกพันใกล้ชิด อบอุ่น

      เด็กจึงควรเลี้ยงดูอยู่ที่บ้าน เล่นกับพ่อแม่ที่บ้านให้มากที่สุดค่ะ

     อายุ3-4-5ปี เป็นช่วงบันไดขั้นSelf,Self esteem และSelf control ถึงจะเป็นช่วงที่เด็กเริ่มสร้างตัวตนและสร้างความภาคภูมิใจในตนเองและกำกับควบคุมตนเอง ซึ่งก็คือ

     การเริ่มฝึกให้ลงมือทำเรื่องต่างๆด้วยตนเองหรือคือ การฝึกทักษะEFนั่นเองค่ะ

Visitors: 57,203