กรอบรูปเล็ก(ไม่มีเสา)

รหัสสินค้า : W401

สร้างช่วงเวลาความสุขที่บ้านกับลูกด้วยกิจกรรมฝึกทักษะEF ด้วยการปั้นตกแต่งกรอบรูปไม้

******************

คุณสมบัติของสินค้าที่ใช้ฝึกทักษะสมองEFคือ

ประสบการณ์ใหม่ของการปั้นตกแต่ง ประกอบด้วยการปั้นรูป3มิติบนฐานและการแปะดินสีบนกรอบรูป

เน้นฝึกทักษะด้าน Working memory, Initiating,Focusและ Self monitoring

********************

คุณภาพสินค้าที่เหมาะกับเด็กปฐมวัยคือ

  • เป็นกรอบรูปไม้ที่มีขนาดไม่ใหญ่เกินไปสำหรับเด็ก
  • ฐานหนา1.5 ซม.กว้าง4.5 ซม. ยาว15.2 ซม.
  • กรอบรูปหนา 1.2 ซม.กว้าง 7.3ซม.สูง 8.5ซม.
  • กรอบรูปตั้งเฉียงกับฐาน
  • กรอบรูปถอดกระจกได้ใส่รูปกว้าง4 ซม.สูง5.5 ซม.
จำนวน
75.00 บาท

85.00 บาท
 (-12%)

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 54,347
var rshop_cart_configs = { "public_token": "20677144d048ece7cc666a0200cb4dc0", "locale": "th", "primary_main_color": "#fab9dd", "primary_sub_color": "#422542", "secondary_main_color": "#6ce5f0", "secondary_sub_color": "#646570", "link_color": "#596469", "member": "0", "member_id": "0", "gclid": "", "global_font": "Kanit", "open_modal": "0", "server_env": "production", //staging,production "multi_language_id": "", "omise": { "order_status": "", "order_id": "", "error_code": "" }, "load": 1 };